DNO

powiększ...

powiększ...

Podążając tropem SHREKA wreszcie dopadli tego bagiennego filozofa. Zrobili z nim to co każdy fan Bolka i Lolka dawno zrobić powinien!
Uwaga! Polskie DNO (www.dno.pl) na SB arenie w obecności licznie przybyłych dworzan ścina makówkę amerykańskiego Wieśmina! Ostrzegam, że sceny mrożą krew w żylakach!

*******************************************
<< back