WYDAWNICTWA SB 
G-2
"G2 live in Satyrblues" (OKO-08/2005)

SATYRBLUES 2004

Na płycie, do słuchania której serdecznie zachęcam, znajdziemy muzykę cieszącą ucho i radującą duszę każdego wrażliwego na gitarę, czasem wzmocnioną prądem dla większej donośności, z zachowaniem jednak jej czystego, niczym nie przefiltrowanego czy spreparowanego brzmienia. Gatunkowym i stylistycznym punktem wyjścia jej muzycznej zawartości jest blues i on przewija się tutaj w swych licznych pierwiastkach. Jednak repertuar koncertu opiera się głównie na szeroko rozumianej muzyce popularnej powstałej w latach 30 - 70 minionego stulecia, w czarno-białym tyglu amerykańskiej kultury muzycznej. Jej wielobarwność rozpisaną w oryginale na wiele instrumentów Jacek Spruch przekłada tutaj na gitarowy język, jego brzmieniowy koloryt, frazę i artykulację. Porusza się w tej materii z ogromną swobodą i biegłością, przechodząc z tematu na temat, łącząc w zaskakujący sposób melodyczne motywy, wplatając cytaty w pełną nieoczekiwanych zwrotów gitarową narrację. Bogactwo środków wyrazu jakimi operuje w prezentacji znanych (chociażby w kręgu nasze kultury muzycznej stosunkowo mało) utworów i własnych kompozycji przykuwa naszą uwagę niecodziennością jego podejścia do wykonywanej muzyki. Płyta ta odsłania jeszcze jeden wymiar muzycznej osobowości Jacka i trudno nie zgodzić się z opinią, że to wielki nieobecny wśród rodzimych gitarzystów, zasługujący na szczególną uwagę !!!
Victor Czura

SATYRBLUES 2004

SB2004